Deputāti diskutē par iespēju ļaut pasūtītājiem no iepirkumiem izslēgt «būvnieku karteļa» uzņēmumus

Publisko iepirkumu pasūtītāji varētu paši vērtēt, vai pretendenti pieļāvuši pārkāpumus, kuru dēļ valsts pasūtījumus tiem dot nevar. Šādus grozījumus likumā skata Saeimas Tautsaimniecības komisija. Deputāti jautājumam īpaši pievērsušies "būvnieku karteļa" lietas dēļ, tomēr pagaidām nav skaidrs, vai grozījumi nozīmēs karteļa dalībnieku izslēgšanu no dalības iepirkumos, pirms konkurences pārkāpumus atzinusi tiesa.

Top ziņas