Varētu nodzīvot mēnešus, nesperot kāju no ēkas, – pilsēta pilsētā jeb Vienības nams Daugavpilī

Latvijas pirmā “Gaismas pils”, grandiozu izmēru un augstas kvalitātes sabiedriska ēka, tika uzcelta vien 17 mēnešos – tik liela bija vēlme, pareizi organizēts darbs un valstiskā griba. Jā, arī ambīcijas parādīt Latgales nozīmi Latvijā un Latvijas vietu Eiropā. Ar tik augstas būvkultūras paraugu valsts lepojas joprojām.

Top ziņas