Saziedota visa nepieciešamā summa 9 gadus vecajam Kristoferam













Kristofers ir deviņus gadus vecs zēns, kuram ļoti patīk uzzināt daudz jauna, patīk radoši darbiņi un klausīties pasakas. Zēns savā dzīvē daudz pārcietis vairākas slimības, tai skaitā leikēmiju. Šobrīd tā ir uzvarēta, taču atstājusi ļoti lielu iespaidu uz Kristofera redzi. Lai Kristofera ikdienu padarītu vieglāku un ļautu zēnam ar redzes traucējumiem apgūt dzīvei nepieciešamās zināšanas, bija nepieciešami līdzcilvēku ziedojumi pārnēsājamās elektroniskās video lupas iegādei. Organizācija "Palīdzēsim.lv" ziņo, ka nu visa nepieciešamā summa saziedota, un saka lielu paldies katram labvēlim!

Top ziņas