ES Revīzijas palātas eksperti: Uzlabojies ES naudas izlietojums

“Pēdējos divdesmit gados būtiski ir uzlabojies tas, kā tiek izlietota Eiropas Savienības nauda,” –  tā saka Eiropas Savienības Revīzijas palātas priekšsēdētājs Klauss Hainers-Lēne. Eiropas naudu dalībvalstīs arvien mazāk izšķērdē, jo cilvēki labāk saprot tās izmantošanas kārtību. Taču vēl tomēr ir  gadījumi, kad tiek konstatēta krāpšana.

Top ziņas