Nākamajā ES fondu budžetā mudina vēl vairāk pievērsties sociālā dialoga veicināšanai

Nākamajā plānošanas periodā Eiropas Komisija īpašu akcentu piedāvā likt uz dažādiem sociālās iekļaušanas pasākumiem, tostarp mūžizglītības veicināšanu, darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību un apmācībām, pat sociālo mājokļu pieejamības uzlabošanu. Sociālāka Eiropa ir viena no piecām pašreizējās Eiropas Komisijas piedāvātajām kohēzijas politikas prioritātēm nākamajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā, kas sāksies 2021. gadā.

Top ziņas